top of page

Prema § 5 TMG

R&B Group AG
Zeilweg 17-19
60439 Frankfurt

Trgovački registar: HRB 127338
Registarski sud: Okružni sud u Frankfurtu

Predstavljen od:
CEO Aleksandra Lacković

Predsjednik nadzornog odbora:
Miloš Regeljac

Kontakt

Telefon: 06978985720
Fax: 06978985721
E-pošta: info@rbmadeit.com

PDV ID

Identifikacijski broj poreza na promet prema § 27 zakona o porezu na promet:

Urednička odgovornost

R&B Group AG
Zeilweg 17-19
60439 Frankfurt na Majni

autorsko pravo

Sadržaj naše web stranice smije se koristiti samo u privatne svrhe. Moraju se poštovati autorska prava. Umnožavanje, distribucija i svaka javna reprodukcija sadržaja ove web stranice (osobito umetanje audio streamova u platforme ili internetske ponude trećih strana) dopuštena je samo uz našu pismenu suglasnost.

fotografije

Vlastiti, Unsplash

Dnevnik Radio Vidovdana: Oznaka ispod svake slike

EU rješavanje sporova

Europska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

privatnost

Naša se web stranica obično može koristiti bez navođenja osobnih podataka. Ukoliko se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici, to se uvijek čini na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka.
Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na internetu može imati sigurnosne propuste. Stoga nije zajamčena potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana.

Ovime je izričito zabranjeno korištenje kontaktnih podataka objavljenih u okviru obveze impresuma od strane trećih strana za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operateri web stranice www.radio-vidovdan.com izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklama, kao što su spam e-mailovi.

bottom of page